ВАШАТА КОЛИЧКА

 

 ОБЩИ УСЛОВИЯ

за ползване на интернет сайт : www.paperworld-bg.com и online магазин store.paperworld-bg.com

Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него, се счита за съгласие с посочените условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля, не използвайте този уеб сайт. ХАРТИЕН СВЯТ ЕООД си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително известие, като променените условия бъдат публикувани в сайта.

Общи условия
1. www.paperworld-bg.com е корпоративен уебсайт на фирма ХАРТИЕН СВЯТ ЕООД  и сайт за електронна търговия – за продажба и доставка на публикуваните в него продукти, от името на ХАРТИЕН СВЯТ ЕООД
2. Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули онлайн от ХАРТИЕН СВЯТ ЕООД.
3. ХАРТИЕН СВЯТ ЕООД  има право да променя цените на предлаганите стоки  в онлайн магазина по собствена преценка, без предварително уведомяване. Клиентът е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката на желаната стока.

Съобщението за промоционална или специална цена става с поставяне на символа за промоция  върху или до изобрзжението на продукта. Когато ХАРТИЕН СВЯТ обявява определен процент на отстъпката, този процент е обозначен със знак „“ и „ %   изобразени в  цяло число върху или до изображението на продукта.  Новата, промоционална цена е ярко и контрасно изобразена, а старата цена е до нея и задраскана,  Промо-цената или специалната цена важи самоза продукта за който е посочена.

4.При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ХАРТИЕН СВЯТ ЕООД чрез www.paperworld-bg.com не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение напоръчката.

Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от ХАРТИЕН СВЯТ ЕООД чрез www.paperworld-bg.com на заявлението за покупка, попълнено правилно от Клиента в процеса на поръчка.

ХАРТИЕН СВЯТ ЕООД чрез „www.paperworld-bg.com“ се задължава след получаване на заявление от Клиента, да му достави желаната стока или да информира Клиента за настъпили други  обстоятелства, касаещи заявката му.

ХАРТИЕН СВЯТ ЕООД чрез www.paperworld-bg.com не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълниданни в направена поръчка на адрес www.paperworld-bg.com

ХАРТИЕН СВЯТ ЕООД  не носи отговорност за допуснати неточности в публикуваната на сайта информация, предоставена от производителя на продукти, които не са произведени от ХАРТИЕН СВЯТ ЕООД .

Публикуваната на сайта информация за размери и съответствия трябва да се тълкува като ориентировъчна. ХАРТИЕН СВЯТ ЕООД  допуска наличието на минимални разминавания между обявените и действителните размери, за което не носи отговорност.

Добавянето на продукт в „количката” не резервира продукта и е възможо до приключване на поръчката този продукт да бъде изчерпан. Само съобщението за потвърждаване  статуса на поръчката “Потвърдена” гарантира доставката на продукта.

Всички обявени цени са в български левове с включен ДДС.

Доставки се извършват само до адреси на територията на Р. България. Доставка извън страната е възможна само при заплащане с кредитна или дебитна карта и при предварително съгласувана цена на доставката. Доставката в страната на поръчки над  49.99 лв. е безплатна, а срокът за изпълнение на поръчките е до 3 работни дни. Цената за доставка при обща сума на поръчката до 49.99 лв. е 5.00 лв. с ДДС.

 Куриерските фирми, с които ХАРТИЕН СВЯТ работи са „СПИДИ“ и „РАПИДО“.  ХАРТИЕН СВЯТ си запазва правото за определени доставки и при определени условия да използва и други куриерски фирми, като става с информираното съгласие на Клиента .

При предаване на стоката, Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката втози срок,  ХАРТИЕН СВЯТ се освобождава от задължението да достави заявената за покупка стока.

Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

Права и задължения

ХАРТИЕН СВЯТ ЕООД чрез „www.paperworld-bg.com“ се задължава

1.1. Да потвърди наличността на поръчаните артикули или да откаже поръчката в срок  от 3 (три) работни дни
1.2. Да достави в срока оказан в информацията за доставка и плащане на стоки заявената за покупка стока.
1.3. Да гарантира, че всички продукти са фабрично нови  и запечатани от производителя.
1.4. Да  доставя стоките подходящо опаковани, съобразно вида ѝ и транспорта за доставка.

КЛИЕНТЪТ се задължава:

2.1.  Да посочи трите си имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка иелектронен адрес
2.2. Да заплати цената на стоката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки
2.3. Да заплати цената, която е била актуална по време на заявката на желаната стока.
2.4. Да заплати разходите по доставката според условията описани в информацията за доставка, освен в случаите, при които отговаря на условието за „безплатна доставка“
2.5. Да получи стоката в  срок и или пренасочи към офис на куриерската фирма, спазвайки условията за работно време и съхранение на куриерската фирма

 КЛИЕНТЪТ има право:

3.1. Да извърша регистрация и създаване на профил за преглеждане на сайта и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
3.2. Да подава поръчки за покупка като “гости” на сайта, без предварително създаване на клиентски профил ;
3.3. Да преглежда стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
3.4. Да сключва договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от сайта;
3.5. Да извършва всякакви плащания във връзка със сключените договори със сайта, съгласно поддържаните от сайта електронни средства за разплащане.
3.6. Да получава информация за нови стоки, предлагани от  ХАРТИЕН СВЯТ ЕООД чрез www.paperworld-bg.com ;
3.7. Да извършва електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ХАРТИЕН СВЯТ ЕООД чрез интерфейса на страницата на сайта, достъпна в Интернет;
3.8. Да върне някои или всички от получените артикули, в срок до 14 работни дни от получаването на доставката, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина за това

ХАРТИЕН СВЯТ ЕООД  има право:

4.1. Да влиза в правоотношения и да извършва доставки спрямо Клиенти, които не са приели настоящите Общи условия, но не е задължен да го направи.
4.2. Да  променя цените на предлаганите стоки  в онлайн магазина по собствена преценка, без предварително уведомяване.
4.3. Да изисква от Клиента да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
4.4. Да задържи въстановяването на сумите, платени от Клиента ( при упражнено от Клиента право да върне стоките в 14 дневен срок), докато не получи обратно стоките и  оцени тяхното състояние, външен вид и съдържание.
4.5 Да прекрати едностранно договора по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение, в случай че установи, че Клиента използва сайта в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

III. Връщане на стока

Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато:
1.1 Стоката явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед
1.2. Цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата
1.3. Има несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката
В този случай Клиентът имаправо да заяви подмяна на продукта , фигуриращ в първоначалната му поръчка с друг такъв. В този случай е необходимо да заяви желанието си, писмено (по мейл) или устно (по телефон), в срок не по-дълъг от 14 работни дни.

В рамките на горния срок Клиента следва да върне стоката по един от следните начини:
2.1. Като я изпрати на следния адрес: гр. София 1113, ул. А.П.Чехов 2, бл.71 Г, ап.41 с платени куриерски разходи. В този случай Клиента трябва да  посочи и банкова сметка по която ще бъде възстановена заплатената от него сума.

Заявлението за отказ от поръчка Клиентът можете да изпрати по:
3.1. Е-mail  на office@paperworld-bg.com, като посочи в полето “subject” “Отказ от поръчка“ като трябва да посочи  параметрите и детайлите на поръчката
3.2. По пощата на посочения по-горе адрес.

Стандартния Формуляр за отказ може да бъде изтеглен от сайта на  КЗК: https://kzp.bg/standarten-formulyar-za-uprazhnyavane-pravo-na-otkaz-pri-online-pokupki

Връщането се допуска при следните условия:
4.1 Заявката за връщане на стоката е подадена писмено на посочения от ХАРТИЕН СВЯТ електронен адрес за кореспонденция, в срок не по-дълъг от 14 работни дни, считано от датата на получаване на поръчката. Заявката трябва да съдържа лична банкова сметка на клиента, на която да бъде възстановена заплатената от клиента сума за стоката
4.2 Стоката е в добър търговски вид, оригинална опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от ХАРТИЕН СВЯТ  фактура или касов бон
4.3  Съгласно разпоредбите на ЗЗП, ХАРТИЕН СВЯТ възстановява на клиента платената сума в срок до 14 дни от датата, на която клиентът е упражнил правото си на връщане на стоката.
4.4 ХАРТИЕН СВЯТ си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума, вслучай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.

Връщане на суми платени с наложен платеж.
При връщане на суми, платени с наложен платеж е необходимо да има идентичност между поръчващия стоката и връщащия стоката, без значение кой я е получил. Именно поръчващият и връщащият, ще получи обратно парите, които е платил с наложен платеж. Ако поръчващият  няма навършени 18 години, парите се връщат по сметка на неговия законен представител – майка, баща, или настойник. За целта е необходимо да се представи Удостоверение за раждане или Решение за назначаванена настойник. ХАРТИЕН СВЯТ възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите му за доставката (ако е имало такива).

Разходите по връщане на стоките са за сметка на клиента.

Отговорност

ХАРТИЕН СВЯТ ЕООД чрез www.paperworld-bg.com  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които   не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди, включително в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ХАРТИЕН СВЯТ ЕООД

ХАРТИЕН СВЯТ ЕООД   не носи отговорност при повреда на стоката, вследствие форсмажорни обстоятелства.

Арбитраж

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани първо чрез посредничеството на КЗП (Комисия за Защита на Потребителите) и едва когато това е невъзможно от компетентния български съд и  съобразно българското законодателство.

Гаранционни условия и замяна на продукти:

При наличие и доказан фабричен дефект на продукт ХАРТИЕН СВЯТ ЕООД го заменя с изправен такъв, а ако няма наличен същия продукт – със сходен такъв или връща на клиента заплатената за продукта и доставката цена.

ХАРТИЕН СВЯТ ЕООД  не приема и не заменя продукти с повреди при:

2.1. Повреди, причина за които е лош транспорт, съхранение или неправилни действия на Клиента.
2.2. Опит за въстановяване на повредената или липсваща част от страна на Клиента и/или друго неупълномощено лице.
2.3. При използване на некачествени или несъвместими консумативни, материали или инструменти в процеса на сглобяване на моделите.

Ако не приемате  условията, описани по-горе моля, не използвайте сайта!

VII. Лични данни и политика за поверителност

ХАРТИЕН СВЯТ ЕООД  се грижи за сигурността на Вашите лични данни. Когато събираме лични данни на нашите клиенти следваме принципа за свеждане на обработваните данни до минимум, законосъобразност, прозрачност и сигурност.

Какви лични данни събираме и защо обработваме Ваши лични данни?

2.1. ХАРТИЕН СВЯТ ЕООД  обработва онези лични данни, които са необходими и свързaни с дейността му, като при това ние действаме като администратор на лични данни.
2.2. Събираме само минимално необходимите лични данни и само ако сме получили Вашето съгласие или е налице друго законно основание за това.

Случаите, в които събираме и обработваме Ваши лични данни, както и целите, с които го правим, са следните:

3.1. Когато ни изпратите писмо чрез формата за контакт – когато ни пишете през интернет страницата ни, е необходимо да посочите име и имейл за връзка, за да можем да се свържем с Вас. Ако ни споделите друга лична информация в текста на запитването си, ще обработим тази информация, доколкото е необходимо, за да отговорим на въпросите, които сте ни поставили.
3.2. Когато създавате Ваш личен профил на нашата интернет страница – когато пожелаете да се регистрирате като клиент в нашия онлайн магазин, ние събираме Вашите две имена, имейл адрес, телефон и адрес за контакт.
3.3. Когато закупувате стока в нашия онлайн магазин – ние обработваме допълнително следните категории лични данни:

име и презиме;
телефонен номер за контакт;
адрес за доставка;

Всеки пък когато използвате клиентския си профил в нашия онлайн магазин, ще можете да проверите историята и всички подробности за поръчките си. Също така ще Ви предоставим лесни начини да поддържате точна и актуална информация, като например данни за контакт, адрес за доставка и информация за плащане. Ако пожелаете, имате възможност да запазите артикулите в кошницата си за пазаруване и да ги поръчате на по-късен етап и при ново посещение на профила си. За да можем да Ви предоставим тези възможности и да подобрим начина на работа на нашия онлайн магазин, ние използваме бисквитки.

ХАРТИЕН СВЯТ ЕООД чрез www.paperworld-bg.com съхранява Вашите лични данни само за целите, посочени по-горе, и само за необходимия за тях срок. Ако решите да изтриете профила си, ние ще заличим всички Ваши лични данни (освен ако за нас не е налице друго основание или законово задължение да запазим част от тях).

Ние не споделяме или разпространяваме Вашите данни за маркетингови или други цели на трети страни. Посочените по-горе данни се предоставят единствено на наши доверени партньори (технически доставчици на маркетингови услуги и услуги по уеб дизайн), за които сме се уверили, че спазват най-високи стандарти за сигурност на информацията и нейната поверителност. Предоставянето на данни на нашите партньори е необходимо, за да можем да Ви доставим услугите, които сте заявили, както и за да подобрим функционирането на нашата интернет страница

VIII. Банкова информация

При заплащане с кредитна или дебитна карта ХАРТИЕН СВЯТ ЕООД чрез www.paperworld-bg.com  пренасочва процеса към модула за разплащане с банкови карти на БОРИКА, от който получаваме само информация дали заплащането е преминало успешно или не.

ХАРТИЕН СВЯТ ЕООД чрез www.paperworld-bg.com обработва лични данни само в съответствие с посочените по-горе цели и срокове.

ХАРТИЕН СВЯТ ЕООД не съхранява и не обработва информация за платежната карта на Клиента!

Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Клиентите. ХАРТИЕН СВЯТ ЕООД чрез www.paperworld-bg.com не носи отговорност, ако Клиента не е прочел последния вариант на настоящите условия.

При използване услугите на ХАРТИЕН СВЯТ ЕООД чрез www.paperworld-bg.com Клиента се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия.

С натискане на всеки един обект, линк или бутон, намиращ се на сайта, с изключение на линка към настоящите Общи условия, се счита , че:

КЛИЕНТА Е ЗАПОЗНАТ С УСЛОВИЯТА, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА!

X